Ze všech stran přicházejí informace o nedobrém stavu naší krajiny a že „by se s tím mělo něco udělat.“ Tahle výzva padla v našem kraji na úrodnou půdu a začal v ní klíčit zajímavý projekt revitalizace krajiny na severovýchodě Bubovic. Po jednáních s odborníky se začínají objevovat první výhonky. V novém projektu tentokrát spojili síly místní podnikatelé,

Read more…

Podzimní čas je nejlepší pro výsadby stromů a keřů. Letos jsme jich vysadili přes 200! Sázeli je tito dobrovolníci: Martina, Robin, Lucie, Vláďa, Kamila, Rozálie, Stela, Sophie, Hugo, Larisa, Eduard a Pavel. Vysadili jsme: 10 ořechů – agrolesnický remíz v poli (Jupiter, Mars, Seifersdorfský) 3 ořechy – dosadba silniční aleje k Hostimi 15 javorů klenů

Read more…

Silniční alej směrem k Hostimi byla už dvakrát dosazována, ale protože je stále prořídlá, tak jsme ji letos dosazovali potřetí. Vysadili jsme celkem 10 javorů klenů do mezer, které vznikly po uhynulých stromech, aby alej byla kompletní. Dosadbu inicioval Vladimír Zelený – duchovní otec našich alejí. Sazenice stromků věnovala Růžová školka Pelcovi a realizace se

Read more…

Neděle 28.10.2018 byla speciální hned dvakrát. Jednak výročím 100 let od vzniku Československé republiky, ale také celodenním deštíkem, což je v posledních suchých měsících výjimečná situace. Přestože pršelo velmi jemně, zřejmě to mnohé zahradníky odradilo, takže na výsadbu bubovické Aleje svobody dorazilo jen „zdravé“ jádro. Vysadili jsme celkem 36 stromů: 20 dubů a 16 ovocných

Read more…

V paměti místních obyvatel je stále živá obecní „Cesta k dubu“. V loňském roce došlo ke změně uživatele zemědělských pozemků a díky tomu i k rozdělení plochy pole, takže cesta zde opět po letech živelně vznikla. V neděli 28. 10. 2018 zde vysadíme jednořadou alej, která obnovení Cesty k dubu podpoří. Stromy budou na soukromých

Read more…

Letošní léto je už čtvrté, kdy se můžeme radovat z lipové aleje, kterou jsme sázeli společně s bubovickými sousedy. Díky pravidelné zálivce lipky zdárně přestály suchá období a těší se dobrému zdraví. Některé byly v minulých letech poškozeny zvěří, ale rány se podařilo zacelit nebo stromky nově obrazily z kořenů. Letos na jaře jsme také

Read more…

Společnou prací sousedů z Kozolup, Vysokého Újezda, Lužců a Bubovic vznikla v sobotu 11.11. další tři krásná stromořadí, která obohatí kozolupskou krajinu. Přestože přišlo tentokrát méně sousedů (celkem 16) a sázeli jsme 23 stromů (tedy více než minule), práce nám šla pěkně od ruky a byla rychle hotova. Příroda také přispěla – po výsadbě večerní zálivkou

Read more…

Další stromy pro naši krajinu vysadili v Bubovicích studenti kvinty z Mensa gymnázia se svými učiteli. Tentokrát dubovou alej u polní cesty na severním horizontu u rozcestí Špičatý vrch. Výsadba se konala v rámci volného vyučování mimo školu, takže jsme ji také jako edukativní připravili. Studenti se po příjezdu do Bubovic rozdělili do čtyř družin.

Read more…

Nevlídné počasí sobotního odpoledne neodradilo sousedy z Kozolup, Vysokého Újezda a Bubovic od záměru společně vysadit novou lipovou alej okolo polní cesty K Brance. Přišlo celkem 25 sousedů, kteří vysadili 19 stromů. Sázeli jsme lípy velkolisté (tilia platyphyllos), které jsou potomky starých alejových stromů v ČR a slouží k zachování národního genofondu. Cestu ve směru od křižovatky nahoru

Read more…

V sobotu 17.6. u nás opět zazvoní kosy, které budeme naklepávat od 15. hodin (přijďte včas, vždycky nám to chvíli trvá), abychom v neděli 18.6. ráno mohli vyrazit na školkovou louku, kterou posečeme. Budou-li nám síly stačit, půjdeme kosit i do lipové aleje. Pro přespolní je možné přespání v domě (spacák s sebou). Občerstvení sdílíme – každý

Read more…