Ze všech stran přicházejí informace o nedobrém stavu naší krajiny a že „by se s tím mělo něco udělat.“ Tahle výzva padla v našem kraji na úrodnou půdu a začal v ní klíčit zajímavý projekt revitalizace krajiny na severovýchodě Bubovic. Po jednáních s odborníky se začínají objevovat první výhonky. V novém projektu tentokrát spojili síly místní podnikatelé,

Read more…

Pěkné jarní počasí láká k výletům do přírody, což se v Bubovicích projevuje zvýšeným výskytem turistů a zaparkovaných aut v našich ulicích. Někdo si návštěvníků ani nevšimne, pro jiného mohou být zátěží a pro další zase přínosem. Téma se netýká jen naší obce, ale celé oblasti. Problematika se řeší také na úrovni CHKO Český kras. Abychom

Read more…

V letošním výročním roce 100. výročí založení republiky se budou v celém Česku sázet stromy svobody. Akci iniciuje a koordinuje Nadace Partnerství. I my se připojíme a v Bubovicích nové stromy vysadíme. Zapátrali jsme v berounském archivu v pamětní knize obce Bubovice, kde se o výsadbě lip (na úvodní fotografii Andrey Kalové) píše: „V roce 1921 byly

Read more…

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich

Read more…

V rámci doplnění Strategie obce jsme připravili dotazník, aby se občané mohli vyjádřit k tomu, co v rozvoji obce považují za důležité. Tuto možnost využilo 37 občanů. Vyhodnocení dotazníku ke stažení v PDF. Infrastruktura Stejně jako v roce 2015 zůstává výraznou prioritou oprava místních komunikací (87 %) . Dále mají občané zájem o vybudování chodníků

Read more…

Zaslali jsme za spolek Bubocentrum zastupitelstvu naše náměty na doplnění Strategie obce. Zde jsou náměty na doplnění Strategie obce, které obsahují námi navrhovaný text pro části B.1 a B.2. a pro odlišení od původního dokumentu jsou vyznačeny červeně. Z pohledu metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR by bylo vhodné, aby strategie obsahovala také rozpracované části B.2 a B.3 (viz

Read more…

Ve středu 11.1. jsme se zastupiteli projednali naši námitku ke zpracování územního plánu, která se týkala charakteru veřejných ploch v centru obce. Zastupitelé nám předložili svoje rozhodnutí – všechny dotčené plochy charakterizovat jako OV – občanskou vybavenost (definice dle vyhlášky 501/2006 Sb. je uvedena níže). I tento charakter ploch je prioritně určen pro zástavbu. Proto

Read more…

Vzhledem k tomu, že veřejnosti nejsou známy konkrétní záměry dalšího rozvoje veřejných ploch v centru obce, jsme toho názoru, že není možné pokračovat ve zpracování územního plánu. Proto jsme podali na obecní úřad žádost o zpracování studie těchto ploch (přibližně vyznačených na úvodní fotografii), aby mohla být tato otázka vyřešena, tzn. stanovena dlouhodobá koncepce pro toto území,

Read more…

Ve středu 14. 9. proběhlo veřejné projednání, na kterém jsme se dozvěděli o těchto plánech a záměrech: Ota Ryneš představil projekt permakulturní zahrady a sadů, který bude realizovat se svojí ženou na šestihektarovém pozemku, který je na západě za plánovanou cestou k dubu. Vladimír Zelený představil námitku Bubocentra proti zastavění veřejných obecních ploch. Pan Šíma představil projekt výstavby muzea letadel v prostoru letiště.

Read more…

Dne 14.9.2016 proběhlo veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu obce Bubovice. Na veřejných shromažďovacích plochách v centru obce za hospodou a na hřišti v ulici Na Pouskách jsou zde navrženy plochy SV3 a SV4 (plochy smíšené obytné – venkovské) s plánovanou kapacitou 4 rodinných domů. Dále je zrušena vodní plocha bývalého koupaliště a nahrazena plochou OV3

Read more…