Zaslali jsme za spolek Bubocentrum zastupitelstvu naše náměty na doplnění Strategie obce.

Zde jsou náměty na doplnění Strategie obce, které obsahují námi navrhovaný text pro části B.1 a B.2. a pro odlišení od původního dokumentu jsou vyznačeny červeně.

Z pohledu metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR by bylo vhodné, aby strategie obsahovala také rozpracované části B.2 a B.3 (viz schéma), které zatím chybí.

Proto jsme pro vás připravili krátký DOTAZNÍK „Jaké jsou vaše priority?“ Můžete v něm vybrat, co je pro vás podstatné, nebo doplnit vlastní priority do 30.11.2017. Poté dotazník statisticky vyhodnotíme a výstupy předáme zastupitelstvu jako doporučení, kterým aktivitám by bylo vhodné dát při realizaci přednost – protože je preferují občané.

 

Snímek obrazovky 2017-11-12 v 20.17.58