Ve středu 14. 9. proběhlo veřejné projednání, na kterém jsme se dozvěděli o těchto plánech a záměrech:

Ota Ryneš představil projekt permakulturní zahrady a sadů, který bude realizovat se svojí ženou na šestihektarovém pozemku, který je na západě za plánovanou cestou k dubu.
Vladimír Zelený představil námitku Bubocentra proti zastavění veřejných obecních ploch.
Pan Šíma představil projekt výstavby muzea letadel v prostoru letiště.
Pan Preis se postavil proti rozšiřování území pro výstavby okolo kaple.
Na to namítl Radek Kokoška (majitel pozemku), že díky němu není toto území zastavěné zcela a paní Škvárová dodala, že je to oproti současnosti snížení zastavěné plochy a zelená plocha okolo kaple navržena je.
Pan Lipka rozporoval umístění komunikace na východě obce, kde již vznikla nová zástavba, a proto komunikaci nelze rozšířit tak, jak je navržena.
Paní Petříková představila svoji námitku ke svým pozemkům na Vršku, požaduje hospodářsky využitelnou plochu.
Věra Jaskevičová rozporovala zabírání soukromých pozemků pro obecní cesty a tázala se na možnost vytvoření cesty nad severní hranou obce – na to paní Škvárová informovala, že vytvoření cesty je podle navrženého ÚP možné.
Pan Sedláček informoval o problémech zpřístupnění soukromých pozemků jižně od kaple – na to paní Škvárová informovala, že vytvoření cesty je podle ÚP možné, záleží na dohodě majitelů.

Připomínky a námitky je možné vznést písemnou formou do 7 dnů od projednání (tedy do 21. 9.) na adresu odboru územního plánování v Berouně. Formuláře najdete zde.

…………………………………

Přes sto občanů Bubovic si nepřeje zástavbu v centru obce, což nás opravňuje k podání námitky jako zástupce veřejnosti.

…………………………………

Chcete podpořit naši práci?