Veřejné plochy – srdce naší obce

Bubovice disponují unikátní veřejnou plochou uprostřed obce, která je svým umístěním a velikostí výjimečným místem. Nachází se ve středu obce, kde se stékají prameny Bubovického potoka, což vytváří krásnou přírodní lokalitu předurčenou ke společenskému životu obce. Předchozí generace zde vytvořily zahradu, sportoviště a koupaliště, které také aktivně a rádi využívali, jak se můžeme dozvědět od pamětníků.

Veřejné plochy jsou v současné době zanedbané a zároveň se změnily nároky občanů. Díky tomu máme jedinečnou příležitost upravit toto místo tak, aby odpovídalo našim dnešním potřebám. Proto jsme se vyslovili proti návrhu územního plánu (v září 2016), který by umožnil tyto plochy zastavět. S touto myšlenkou souzní třetina obyvatel Bubovic.

Přejeme si, aby střed obce zůstal i nadále otevřený, nezastavěný a přístupný veřejnosti. Budeme se aktivně zasazovat o to, aby veřejné plochy mohli využívat především bubovičtí občané.

Protože kvalitní navržení veřejných ploch je velmi komplexní a složitá otázka, požádali jsme zastupitele obce o zpracování studie, ke které by se mohli vyjádřit i naši občané, aby následné realizace vycházely opravdu z jejich zájmů a potřeb.