V sobotu 9.6. u nás opět zazvoní kosy, které budeme naklepávat od 15. hodin (přijďte včas, vždycky nám to chvíli trvá), abychom v neděli 10.6. ráno mohli vyrazit na školkovou louku, kterou posečeme. Budou-li nám síly stačit, půjdeme kosit i do lipové aleje. Pro přespolní je možné přespání v domě nebo týpí (spacák s sebou). Občerstvení sdílíme

Read more…

Ekovesnice Sieben Linden, kde žije společenství 140 lidí, kteří i přes různost názorů jsou schopni pro sebe společně vytvářet nezávislé bydlení, vytápění i obstarání potravy. Funguje už 30 let – parádní příklad, že to opravdu jde!

Milí Bubovičtí i přespolní, na jaře 2015 jsme se sešli u polní cesty, abychom společně vysadili první sousedskou lipovou alej. Dnes už jí jsou tři roky a díky vaší podpoře a zájmu o věci veřejné vznikly další aktivity a projekty, do kterých se zapojila řada z vás. Díky všem, kdo jste byli s námi! Užili jsme si pěkné dny, realizovali řadu

Read more…

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich

Read more…

Na keramické dílně pro rodiče a děti, která měla podtitul „Vyrob si svého občana“ jsme vyrobili další pěkné figury do našeho betléma. Přibyli nám dvě rodiny bubovické, dva andělé, oslík, koník, pejsek a dokonce i traktor Vládi Kokošky. Přijďte se podívat na vlastní oči :). Betlém bude k vidění ve zvoničce nad návsí od první

Read more…

Zkuste tyto možnosti: Potřebujete vyřešit nějaké téma, které je v kompetenci parlamentu? Pokud ano, pak najděte stranu, která NAVRHUJE ŘEŠENÍ, které vám vyhovuje. Zároveň by se mělo jednat o stranu, která má šanci se dostat do parlamentu (tedy má v průzkumech preference okolo 5 % a více). Hned po zvolení vašich kandidátů je požádejte o sdělení,

Read more…

Možností, jak můžeme nakládat s odpadem, je dnes celá řada. Nejefektivnější je ODPAD vůbec NEVYTVÁŘET, až poté TŘÍDIT a KOMPOSTOVAT. Zkompostovatelný odpad tvoří okolo 50% odpadu, který běžně končí jako směsný. Navíc když v koši nemáme organickou hmotu, tak nezapáchá a zcela postačí, když kuchyňský koš vyneseme 1x týdně. Stejně tak popelnici pak stačí vyvážet,

Read more…

V srpnu jsme zahájili zkušební lekce FIE pro děti i dospělé. Kurz probíhá v prostorách Lesní školky Bubáček. Feuersteinovo instrumentální obohacování je zážitková vzdělávací metoda, která komplexně rozvíjí naše kognitivní funkce, tedy způsob jak myslíme. Vychází z psychologického pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který

Read more…