Cesty, které nás spojují

Cesty jsou jako tepny. Proudí po nich život. Usměrňují pohyb osob, zvířat, nákladů, dopravních prostředků v krajině. Proto jsou nesmírně důležité.

Cesty vznikly od pradávna jako zvířecí stezky, lovecké pěšiny, obchodní trasy… Některé zanikaly, nové vznikly. Ty často využívané byly upravovány, zpevňovány, osazovány stromy nebo květinami. Na příhodných místech vznikaly v blízkosti cest usedlosti, ze kterých se vyvinula města. Cesty tedy patří neodmyslitelně ke kultuře člověka.

Životní styl se během posledních desetiletí výrazně změnil a to s sebou nese i nové nároky na využívání krajiny. Člověk si začíná uvědomovat potřebu přírody pro svoji duševní pohodu, a proto se do ní stále častěji a v hojnějším počtu vypravuje. Znovu objevuje krásu pěších procházek krajinou, ale zavítá sem i na kole nebo na koni. Novodobým fenoménem je také venčení psů. Tím vznikají nové potřeby, které mohou zajistit právě cesty.

Domníváme se, že současný stav pěší cestní sítě uvnitř i okolo Bubovic není vyhovující pro nároky nové doby. Pěší pohodlná procházka pro rodiny s malými dětmi nebo starší občany je omezena na vycházku do Solvayových lomů nebo korzo vesnicí.

Vnímáme tyto potřeby:

  • chybí spojení mezi novou zástavbou a centrem obce
  • silnice nejsou opatřeny chodníky, což také omezuje bezpečnou prostupnost obcí
  • zcela chybí pěší spojení se sousedními obcemi Lužce a Kozolupy
  • chybí možnost okružní procházky okolo Bubovic

Nad touto problematikou se zamýšlíme a připravujeme návrhy, podle kterých by mohly být stávající cesty upraveny, obnoveny cesty zaniklé nebo vytvořeny nové. Velkou pomocí by byla realizace komplexních pozemkových úprav, které mohou upravit poměry v krajině na úrovni celého katastrálního území.

Při návrzích úprav či obnovy cest počítáme s výsadbou doprovodné zeleně, která je dalším z našich stěžejních projektů – Stromy pro naši krajinu.

Okružní a radiální cesty