Společenské aktivity

Společenské aktivity

Obec pořádá řadu tradičních akcí, mezi které patří: Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Dětský den, Bubofestíček, Drakiáda nebo Mikulášská – přihlaste se k odběru novinek na webu obce.

Další akce jako taneční zábavy, přednášky, divadlo pro děti apod. pořádají místní hospody – sledujte jejich vývěsky nebo webové stránky.

Sportovní a kulturní akce pořádají i občané sami např. Šipkové turnaje, Bubovické smeče nebo Tvořeníčko – sledujte dění na FB skupině Bubovice.

Spolek Bubocentrum se zaměřuje na vzdělávání a péči o místní krajinu. Společně se sousedy vysazujeme stromy, uklízíme černé skládky, pořádáme akce pro děti – přihlaste se k odběru našich novinek.