Členství

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina občanů oddaných věci nemůže změnit svět. Je to v podstatě jediný způsob, jakým se kdy čeho dosáhlo.“

Margaret Meadová, kulturní antropoložka

 

Jak a proč se stát členem

Máte-li zájem se připojit k aktivitám podporujícím obec Bubovice, udělat něco pro ostatní i pro sebe, staňte se naším členem!

Získáte:

– příležitost dělat věci, které mají smysl
– důvody věnovat se aktivně přírodě, lidem a místu kde žijete
– možnost účastnit se akcí, o kterých byste se možná jinak nedozvěděli
– sounáležitost s komunitou a místem
– dobrý pocit, že jste prospěšní

Naše aktivity jsou převážně dobrovolnické, takže vítáme každou podporu. Ať už je to přiložená ruka k dílu, nový nápad, přívětivé slovo nebo materiální dar.

Elektronická přihláška

Členem se stanete po odeslání správně vyplněné přihlášky.

Naši činnost můžete podpořit finančně na účet: 2400973732/2010.

STANOVY Bubocentrum z.s

Dobrovolník (www.vyznam-slova.com)

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny.