Milí sousedé a příznivci naší školky,

jak už možná víte, 28. červen byl posledním dnem, kdy se sešli naši malí Bubáčci. Na příští školní rok jsme nenašli dostatek průvodců, a proto naše školka končí.

Bubáček fungoval 7 let (což bylo asi 1.000 školkových dnů!) a naší školkou prošlo víc než 50 dětí, 

o které se průběžně staralo 13 průvodců. Byla to dlouhá léta učednická pro nás pro všechny a každý 

si z nich něco pro sebe odnesl. 

Společně s rodiči jsme postavili pro školku domek, vysadili jsme několik stovek stromů a keřů v Bubovicích, založili dva velké ovocné sady, pečovali o studánku pod Čeřinkou a pořádali příměstské tábory pro děti z Bubovic i okolí.

Uspořádali jsme také řadu slavností v době slunovratů a rovnodenností, zpívali jsme o Masopustech, vynášeli jsme z Bubovic Morenu, uctívali předky na Dušičkových slavnostech, rozsvěceli betlém a přinášeli Betlémské světlo sousedům.

Pořádali jsme řadu velikonočních a adventních dílen, vyměňovali oblečení na SWAPech, uklidili několik skládek v okolí Bubovic, společně sklízeli a zavařovali ovoce…

Ale hlavně jsme měli možnost nabídnout dětem společenství v naší “rozšířené rodině”, navázat nová přátelství, pobývat v naší krásné bubovické přírodě a obdivovat její kvality a rozmanitost. Díky tomuto prostředí děti měly možnost zažít velkou svobodu pohybu, naučily se toho hodně o přírodě, učily se žít v malém společenství, spolupracovat, vzájemně si pomáhat, respektovat jeden druhého a uplatňovat demokratické principy.

Bubáček dal vzniknout nové svobodné škole Na křídlech a několik našich současných Bubáčků společně s průvodkyní Romanou odchází pokračovat do lesní školky ve Vráži Dobrodub.

Bylo toho za těch 7 let hodně a je za námi spousta dobré práce. Takže máme na co vzpomínat a také na co navázat.

Děkujeme Vám, že jsme tu mohli být. Velký dík patří především těm, kteří nás podporovali: Vláďovi za velkou všestrannou pomoc a možnost pobývat s dětmi na farmě, Jirkovi za vytrvalé sekání trávy, Heleně a Aleně za milá přijetí a dobroty pro naše děti.

Hezké letní dny!

Martina, Lucie a Romana