Ze všech stran přicházejí informace o nedobrém stavu naší krajiny a že „by se s tím mělo něco udělat.“ Tahle výzva padla v našem kraji na úrodnou půdu a začal v ní klíčit zajímavý projekt revitalizace krajiny na severovýchodě Bubovic. Po jednáních s odborníky se začínají objevovat první výhonky. V novém projektu tentokrát spojili síly místní podnikatelé,

Read more…

Podzimní čas je nejlepší pro výsadby stromů a keřů. Letos jsme jich vysadili přes 200! Sázeli je tito dobrovolníci: Martina, Robin, Lucie, Vláďa, Kamila, Rozálie, Stela, Sophie, Hugo, Larisa, Eduard a Pavel. Vysadili jsme: 10 ořechů – agrolesnický remíz v poli (Jupiter, Mars, Seifersdorfský) 3 ořechy – dosadba silniční aleje k Hostimi 15 javorů klenů

Read more…

Silniční alej směrem k Hostimi byla už dvakrát dosazována, ale protože je stále prořídlá, tak jsme ji letos dosazovali potřetí. Vysadili jsme celkem 10 javorů klenů do mezer, které vznikly po uhynulých stromech, aby alej byla kompletní. Dosadbu inicioval Vladimír Zelený – duchovní otec našich alejí. Sazenice stromků věnovala Růžová školka Pelcovi a realizace se

Read more…

Na Bubovickém potoce vznikly první dvě retenční nádrže – nový mokřad a tůň v prostoru bývalého středověkého rybníka. Celou akci inicioval v loňském roce Vladimír Zelený se svou vizí: vrátit vodu do Bubovických vodopádů. Pracovníci Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR se této myšlenky chopili a na pozemcích, které mají ve správě, nové vodní dílo

Read more…

Neděle 28.10.2018 byla speciální hned dvakrát. Jednak výročím 100 let od vzniku Československé republiky, ale také celodenním deštíkem, což je v posledních suchých měsících výjimečná situace. Přestože pršelo velmi jemně, zřejmě to mnohé zahradníky odradilo, takže na výsadbu bubovické Aleje svobody dorazilo jen „zdravé“ jádro. Vysadili jsme celkem 36 stromů: 20 dubů a 16 ovocných

Read more…

Po dlouhém roce plánování příprav v kancelářích AOPK dorazil pod bubovický rybník bagr a dal se do práce. Vzniká zde tůň a nový mokřad v místech, kde ve středověku býval rybník. Agentura zároveň legalizovala stávající rybník, který před lety vybudovali myslivci, ale oficiálně neexistoval. V rámci výstavby ho přebuduje na mokřad s bezpečnostním přelivem pro ochranu hráze.

Read more…

V paměti místních obyvatel je stále živá obecní „Cesta k dubu“. V loňském roce došlo ke změně uživatele zemědělských pozemků a díky tomu i k rozdělení plochy pole, takže cesta zde opět po letech živelně vznikla. V neděli 28. 10. 2018 zde vysadíme jednořadou alej, která obnovení Cesty k dubu podpoří. Stromy budou na soukromých

Read more…

Letošní léto je už čtvrté, kdy se můžeme radovat z lipové aleje, kterou jsme sázeli společně s bubovickými sousedy. Díky pravidelné zálivce lipky zdárně přestály suchá období a těší se dobrému zdraví. Některé byly v minulých letech poškozeny zvěří, ale rány se podařilo zacelit nebo stromky nově obrazily z kořenů. Letos na jaře jsme také

Read more…

Vlivem masivní zástavby a intenzivního zemědělství dochází k přehřívání a odvodňování pevniny.  Situace je vážná – už všichni vnímáme, že dochází k extrémním výkyvům počasí, suchá období se prodlužují v zimě i v létě, nedoplňují se zásoby vody v podzemí. A tak vody ubývá. To se týká nás všech. Dobrá zpráva je, že to můžeme změnit a

Read more…

V letošním výročním roce 100. výročí založení republiky se budou v celém Česku sázet stromy svobody. Akci iniciuje a koordinuje Nadace Partnerství. I my se připojíme a v Bubovicích nové stromy vysadíme. Zapátrali jsme v berounském archivu v pamětní knize obce Bubovice, kde se o výsadbě lip (na úvodní fotografii Andrey Kalové) píše: „V roce 1921 byly

Read more…