Silniční alej směrem k Hostimi byla už dvakrát dosazována, ale protože je stále prořídlá, tak jsme ji letos dosazovali potřetí. Vysadili jsme celkem 10 javorů klenů do mezer, které vznikly po uhynulých stromech, aby alej byla kompletní. Dosadbu inicioval Vladimír Zelený – duchovní otec našich alejí.

Sazenice stromků věnovala Růžová školka Pelcovi a realizace se ve svém volném čase ujali Martina Dražská a Matúš Palušák, kterým patří náš dík.