Neděle 28.10.2018 byla speciální hned dvakrát. Jednak výročím 100 let od vzniku Československé republiky, ale také celodenním deštíkem, což je v posledních suchých měsících výjimečná situace. Přestože pršelo velmi jemně, zřejmě to mnohé zahradníky odradilo, takže na výsadbu bubovické Aleje svobody dorazilo jen „zdravé“ jádro.

Vysadili jsme celkem 36 stromů: 20 dubů a 16 ovocných stromů z místního zahradnictví pana Bielmacze. Stromy jsme sázeli na soukromém pozemku (jeden metr od hranice), který sousedí s bývalou obecní „Cestou k dubu“ tak, aby bylo možné tuto cestu v budoucnosti obnovit. Naváže na sousedskou lipovou alej, se kterou pak vytvoří západní část plánované okružní cesty kolem Bubovic.

Přestože jsme sázeli zatím nejvyšší počet stromů (je to už naše 5. sousedská bubovická alej), práce nám šla rychle od ruky a probíhala ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Stromy jsme tentokrát sázeli všichni společně, což se ukázalo jako velmi efektivní. Alena Morgensternová věnovala ke kořenům každého stromu tabák a minci pro uctění matky Země. Po vysazení celé aleje pronesla slavnostní proslov k Aleji:

Přejeme každému vysazenému stromu a celé Aleji spoustu krásných let. Prosíme: zásobujte lidi kyslíkem, lečte je, potěšte je svojí krásou.

Přejeme Vám, ať vám  Slunce snese novou energii každý den,
                        ať vás Měsíc uzdravuje každou noc,  
                        ať Déšť dodá potřebnou vláhu vašim kořenům,
                        ať Vítr hladí vaše listy a shazuje je v době, kdy je jejich čas opustit větve.

Rosťte do Země i do Nebe a vysílejte svoji krásu pro všechny.
A za to vám děkujeme.

Stoleté výročí republiky jsme si připomněli česko-slovenskou státní hymnou, připili jsme si šampaňským a pochutnali si na výborných koláčcích od Věry Baulovičové.

Děkujeme všem bubovickým i přespolním, kteří se o výsadbu Aleje svobody zasloužili:

Veronice Rynešové, majitelce pozemku.

Zdeňkovi Čeňkovi, Vláďovi Kokoškovi, Petrovi Vohryzkovi, Milanovi Mikovcovi a Ivanovi Paulasovi za technickou podporu.

Robinovi Dražskému za vyměření rozmístění stromů.

Aleně Morgensternové za sváteční proslov a požehnání stromům.

Zahradníkům za vysazení stromů:

Petrovi Vohryzkovi, Mirovi Hlavatému, Aleně Morgensternové, Markétě Kotkové, Lence Seifertové, Jitce Seifertové, Robinovi Dražskému, Vláďovi Kokoškovi, Lucii Palušákové, Heleně Prokešové, Leně Paulasové, Ivanovi Paulasovi, Otovi Rynešovi a našim malým Bubáčkům: Stele, Valerii, Hugovi a Radimovi.

Za finanční podporu:

Lence Seifertové, Tatianě Mergesčíkové a Aleně Morgensternové.

A Martině Dražské, která byla u všeho :).

Více fotek z výsadby na naší FB stránce.