V letošním výročním roce 100. výročí založení republiky se budou v celém Česku sázet stromy svobody. Akci iniciuje a koordinuje Nadace Partnerství.

I my se připojíme a v Bubovicích nové stromy vysadíme.

Zapátrali jsme v berounském archivu v pamětní knize obce Bubovice, kde se o výsadbě lip (na úvodní fotografii Andrey Kalové) píše:

„V roce 1921 byly sázeny zde v obci lípy Svobody, byly zasazeny dvě na obecním pozemku u kapličky. Slavnost pořádala politická organizace sociální demokracie za účasti všeho občanstva. Před zasazením líp byla dána pod dolejší lípu láhev a do ní uloženy rakouské peníze papírové od 1 jedné K do 20 K, pak všechny –inky, totiž chlebenka, cukřenka, moučenka a všechny ostatní, které Rakousko vydalo.“

Obrázek 50Obrázek 51

 

Naše lípy jsme zanesli do mapy stromů svobody.

Podáme žádost o vyhlášení stromů Památným stromem.

Připravíme vzdělávací aktivity pro místní děti.

Slavnostně vysadíme nové stromy svobody v Bubovicích v neděli 28. 10. 2018.

 

Další iniciativy ke 100. výročí založení republiky: Klub turistů – http://100letvznikurepubliky.cz/