IMG_4738

V paměti místních obyvatel je stále živá obecní „Cesta k dubu“. V loňském roce došlo ke změně uživatele zemědělských pozemků a díky tomu i k rozdělení plochy pole, takže cesta zde opět po letech živelně vznikla.

V neděli 28. 10. 2018 zde vysadíme jednořadou alej, která obnovení Cesty k dubu podpoří. Stromy budou na soukromých pozemcích majitelky Veroniky Rynešové, které sousedí s obecní cestou z levé strany. Bude se jednat o smíšenou výsadbu dubů a ovocných stromů. Začínáme ve 14 hodin, sejdeme se na konci obce směrem na Hostim. Nářadí na výsadbu s sebou!

Duby jsou dlouhověké stromy. Dožívají se stovky let, ale rostou velmi pomalu. Proto je doplníme rychleji rostoucími ovocnými stromy, které mají kratší životnost (okolo 80 let), a budou tvořit kostru aleje do doby, než se duby rozrostou a postupně tuto funkci převezmou.

Alej vysadíme společně se sousedy u příležitosti 100. výročí založení republiky jako Stromy svobody. Budeme sázet 20 dubů a 16 ovocných stromů, dubová dvacítka bude připomínat století naší výsadby.

Máte-li zájem sázet s námi, přihlaste se na e-mail: bubocentrum@volny.cz, zašleme vám podrobnosti.

Náklady na tuto výsadbu jsou 32.000,- Kč (pouze výsadba stromů bez následné péče) a budou hrazeny ze soukromých zdrojů. Pokud chcete výsadbu podpořit, můžete přispět libovolnou částkou na účet: 2701248729/2010 nebo hotově v neděli při výsadbě.   

Zároveň jsme požádali CHKO o vyhlášení památného stromu pro starý dub na okraji lesa, ke kterému obnovená pěšina opět povede a rozšíří tak možnost vycházek do okolí pro místní občany i návštěvníky Bubovic. Cesta naváže na lipovou alej, kterou jsme se sousedy vysadili v roce 2015.