Letošní léto je už čtvrté, kdy se můžeme radovat z lipové aleje, kterou jsme sázeli společně s bubovickými sousedy.

Díky pravidelné zálivce lipky zdárně přestály suchá období a těší se dobrému zdraví. Některé byly v minulých letech poškozeny zvěří, ale rány se podařilo zacelit nebo stromky nově obrazily z kořenů.

Letos na jaře jsme také dosadili první lípu v řadě směrem od silnice, která před čtyřmi lety uhynula zřejmě kvůli psím návštěvníkům. Proto jsme zachovali na začátku aleje kůl od původní lípy a tu novou jsme opatřili rákosovou ochranou. Stromy tak jsou zase v plném počtu.

Po domluvě s Vláďou Kokoškou pěstujeme s dětmi z lesní školky Bubáček na poli proužek květinové pastvy pro naše hmyzí přátele. Všem pro radost právě začínají kvést slunečnice.