Trvalý pobyt

Přihlásit k trvalému pobytu se můžete na obecním úřadě, vezměte si s sebou občanský průkaz.

Přihlášením k trvalému pobytu „přispívá“ každý občan cca 10.000 Kč/rok do rozpočtu obce díky přerozdělování daní, které vybírá stát. Jste-li navíc podnikatel (OSVČ), pak 30 % vašich daní z příjmu jde také přímo do rozpočtu obce, čímž se podílíte na zajištění provozu a rozvoje obce.

Jste-li k pobytu přihlášeni jinde, přestože žijete v Bubovicích, tyto částky dostává vaše „domovská“ obec. Té pak náleží i další poplatky jako například za odvoz odpadů. Náklady na likvidaci vašich bubovických odpadů pak musí zaplatit „místní“ občané, mezi které je částka rozpočítávána.

Více informací o trvalém pobytu zde.