U příležitosti výročí 50-ti let CHKO se konala konference ve Svatém Janu pod Skalou. Jeden příspěvek pojednával o tom, že odpadní voda z Bubovic znečišťuje svatojánský pramen. To byla pro nás nová informace, a proto jsme ji předali e-mailem dne 9.11.2022 (viz níže) těmto adresátům: obec Bubovice, obec Svatý Jan, CHKO Český kras, VAK Beroun, Lomy Mořina, občané

Read more…

Na Bubovickém potoce vznikly první dvě retenční nádrže – nový mokřad a tůň v prostoru bývalého středověkého rybníka. Celou akci inicioval v loňském roce Vladimír Zelený se svou vizí: vrátit vodu do Bubovických vodopádů. Pracovníci Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR se této myšlenky chopili a na pozemcích, které mají ve správě, nové vodní dílo

Read more…

Po dlouhém roce plánování příprav v kancelářích AOPK dorazil pod bubovický rybník bagr a dal se do práce. Vzniká zde tůň a nový mokřad v místech, kde ve středověku býval rybník. Agentura zároveň legalizovala stávající rybník, který před lety vybudovali myslivci, ale oficiálně neexistoval. V rámci výstavby ho přebuduje na mokřad s bezpečnostním přelivem pro ochranu hráze.

Read more…

Ze zprávy VAK Beroun, kterou jsme dnes obdrželi vyplývá, že se opravdu JEDNÁ o havárii a že JE na místě JEDNAT. Pan Pojer z AOPK ČR přispěl velkým dílem k tomu, aby se věci daly do pohybu a za to mu patří náš dík! Níže uvádíme naše stanovisko, které jsme dnes zaslali odpovědným orgánům. Zpráva VAK

Read more…

Dnešní návštěva rybníka byla opravdu nemilá – páchnoucí voda, podivné povlaky na hladině a spousty mrtvých ryb. Příčinou bude nejspíš voda, která v tomto suchém období „pramení“ z čističky odpadních vod. Nad ní je přítok zcela suchý. Před pár dny byl ještě rybník v pořádku. Voda z čističky má být odváděna do Loděnice, protože CHKO v

Read more…

Vody v naší krajině v posledních letech ubývá, jak dosvědčují starousedlíci. Hladina vody v jejich studních výrazně poklesla nebo v letních obdobích mizí docela. Také letošní suchá zima a horké, na srážky chudé léto jsou varující a odborníci přitakávají. Jejich prognózy naznačují, že i v dalších letech bude průměrná teplota stoupat a extrémy (sucho, holomrazy,

Read more…

Děti, průvodci a rodiče z Lesní školky Bubáček stejně jako v loňském roce vyčistili a poté slavnostně otevřeli naši studánku pod Čeřinkou. Poslechli si pohádku O studánkové víle, kterou děti probudily tanečkem. Za vyčištění poděkovala víla dětem malovanými perníčky.

Vlivem masivní zástavby a intenzivního zemědělství dochází k přehřívání a odvodňování pevniny.  Situace je vážná – už všichni vnímáme, že dochází k extrémním výkyvům počasí, suchá období se prodlužují v zimě i v létě, nedoplňují se zásoby vody v podzemí. A tak vody ubývá. To se týká nás všech. Dobrá zpráva je, že to můžeme změnit a

Read more…

Zaslali jsme za spolek Bubocentrum zastupitelstvu naše náměty na doplnění Strategie obce. Zde jsou náměty na doplnění Strategie obce, které obsahují námi navrhovaný text pro části B.1 a B.2. a pro odlišení od původního dokumentu jsou vyznačeny červeně. Z pohledu metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR by bylo vhodné, aby strategie obsahovala také rozpracované části B.2 a B.3 (viz

Read more…