Stromy pro naši krajinu

Stromy mají v naší krajně nezastupitelnou úlohu. Uvářejí harmonický charakter české krajiny a její typický ráz. V létě chrání půdu před slunečním žárem, v chladném období ji naopak ohřívají. Když prší, zadržují vodu a hospodárně ji přerozdělují. Vytvářejí půdní humus a tím vznikají podmínky pro život dalších rostlin i živočišných druhů.

Stromy jsou nejen plícemi planety, ale i milými společníky na našich cestách přírodou. V době baroka byly hojně osazovány alejovými stromy i cesty, které vznikaly mezi pozemky člověkem přetvořené hospodářské krajiny. Aleje v posledních desetiletích nebyly obnovovány, a proto řada našich cest zůstala opuštěných. Přitom stromy podél cest působí velmi pozitvně:

  1. Za zhoršené viditelnosti usnadňují řidičům orientaci, ukazují směr.
  2. Působí jako přírodní větrolam, zmírňují boční vítr a omezují víření prachu z polí.
  3. V zimě snižují riziko tvoření sněhových jazyků, v létě stíní a omezují přehřívání silnic.
  4. Pohlcují jemný polétavý prach a další škodliviny produkované automobily.
  5. Průměrný strom spotřebuje za život na 24 milionů m3 skleníkového plynu oxidu uhličitého.
  6. Stromořadí omezuje hluk, který se ze silnic šíří k obytné zástavbě.
  7. Stromořadí jsou posledním zbytkem přírody mezi chemicky ošetřovanými monokulturními poli a asfaltovou vozovkou.
  8. Každý vzrostlý strom je domovem desítek nebo i stovek druhů rostlin a živočichů.

Rádi bychom navázali na práci našich předků a navrátili alejové stromy do naší krajiny okolo Bubovic. Vypracovali jsme plán výsadby, na jehož realizaci postupně pracujeme. Zatím se podařilo vysadit: lipovou alej okolo polní cesty k čističce (25 stromů), dosadbu klenů v silničních alejích směrem na Hostim a Loděnici (30 stromů), třešňovou alej u silnice v obci směrem na Loděnici (26 stromů) a jabloňovou alej ve směru na Kozolupy (26 stromů).

Stromy vysazujeme za přispění ochotných sousedů, což nás obzvlášť těší. Vznikají nová přátelství, nové myšlenky, nové plány… a to je moc dobře. Pro nás lidi i pro přírodu, která nás obklopuje.

Bubovice_aleje