Příjemné jarní počasí, téměř 40 ochotných sousedů místních i přespolních, dvě hodinky práce a další pěkná bubovická alej je na světě! Máme z ní velkou radost. Kdo přišel, nelitoval, moc jsme si to užili. Tentokrát sázeli s převahou rodiče se svými dětmi z Lesní školky Bubáček, což nás obzvlášť těší, protože jdou svým dětem dobrým příkladem.

Vysadili jsme 26 vysokokmenných jabloní těchto starých odrůd:

  • Baumanova
  • Berlepschova reneta
  • Parména zlatá zimní
  • Grávštýnské
  • Boikovo

Naše díky patří Zdeňkovi Čeňkovi, který bagříkem předkopal jámy a než přišli zahradníci, tak i zatloukl prakticky všechny kůly, takže práce pro ostatní byla už snadná a příjemná.

Obzvlášť děkujeme také Milanovi Mikovcovi, který zajistil dovoz stromků, veškerého materiálu a vody na zalévání. Všechno klaplo skvěle – prostě dobrá práce!