Dnes jsme společně s více než 40 sousedy vysadili další alej, která ozdobí naši cestu do Loděnic. Pan Mikovec přivezl krásné třešně z Holovous (na podzim plánujeme společnou objednávku ovocných stromků pro naše zahrady) a pan Čeněk nám pomohl vykopat jámy bagříkem. Náklady na nákup stromků a materiálu uhradil Obecní úřad Bubovice.

Mezi stávající staré třešně jsme dosadili 26 nových stromků. Některé už mají nasazeno na květy. Vydaří-li se rok, můžete se těšit na první malou ochutnávku těchto tradičních odrůd:

Kaštánka
Velká černá chrupka
Kassinova
Napoleonova
Dönissenova
Droganova
Ladeho pozdní
Germersdörfská
Hedelfingenská

A pokud jste sázeli s námi, nezapomeňte si přijít pro prvomájové políbení pod „svoji“ třešeň :).

Výsadbu jsme si moc užili a věříme, že bude potěšením pro všechny bubovické občany i ostatní, kteří pojedou kolem.

Leták Alej vysazena!