Ze všech stran přicházejí informace o nedobrém stavu naší krajiny a že „by se s tím mělo něco udělat.“ Tahle výzva padla v našem kraji na úrodnou půdu a začal v ní klíčit zajímavý projekt revitalizace krajiny na severovýchodě Bubovic. Po jednáních s odborníky se začínají objevovat první výhonky.

V novém projektu tentokrát spojili síly místní podnikatelé, kteří se rozhodli na svých pozemcích a vlastními silami udělat něco pro krajinu a její obyvatele. Po dlouhém zimním plánování jsou na světě první jarní výsadby. Vzniká nová cesta, kterou v první části doplnila jednostranná alej z lip a ovocných stromů, osadili jsme dva valy a založili větrolam v poli na rozmezí katastrů Bubovice-Kozolupy, kde bude možné obnovit původní pěšinu. Naši krajinu jsme obohatili o 70 stromů a 300 keřů.

Fotky z  výsadeb jsou na naší FB stránce: fotky – 1. část, fotky – 2. část

Naše poděkování patří všem, kteří se o výsadbu zasloužili:

Iniciátorům projektu:

Karlovi Šímovi – organizace, realizace,výsadby, finacování
Radkovi Šímovi – majitel pozemků
Zdeňkovi Čeňkovi – správce pozemků, zemní práce
Janu Bielmaczovi – dodavatel rostlinného materiálu
Martině Dražské – organizace, realizace, výsadby

Tomášovi Urbanovi z CHKO za odbornou pomoc.
Týmu pana Čeňka: Tomášovi a Anně za technickou pomoc.

Zahradníkům za výsadby:

Lucii Palušákové, Matúšovi Palušákovi, Václavovi Klomínskému, Lucii Tvrdé, Jiřímu Horáčkovi, Heleně Prokešové, Robinovi Dražskému, Ahmetovi Yesilova a našim malým Bubáčkům: Stele, Hugovi a Radimovi.

V plánu je realizace procházkových cest pro maminky s dětmi a pejskaře v bezprostřední blízkosti Bubovic. Máte-li zájem se zapojit do plánování, ozvěte se na bubocentrum@volny.cz – pošleme vám pozvánku na pracovní setkání.