tun

Na Bubovickém potoce vznikly první dvě retenční nádrže – nový mokřad a tůň v prostoru bývalého středověkého rybníka. Celou akci inicioval v loňském roce Vladimír Zelený se svou vizí: vrátit vodu do Bubovických vodopádů.

Pracovníci Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR se této myšlenky chopili a na pozemcích, které mají ve správě, nové vodní dílo realizovali. Vznikly tak nové zajímavé prvky v naší krajině, které už teď lákají k návštěvě. Zároveň došlo k legalizaci bubovického rybníka, který si zde v časech socialistických vybudovali myslivci. Rybník byl přebudován na mokřad.

Výsadbu dřevin, které nám dodal pan Bielmacz z kozolupského zahradnictví, zajistil spolek Bubocentrum. Část dřevin věnovali majitelé Růžové školky Pelcovi, kterým patří náš dík.

Vysadili jsme celkem 21 stromů (duby, jilmy a olše) a přes 60 keřů (dříny, brsleny, lísky, hlohy, vrby a babyky). Nad tůní jsme z 12 dubů vytvořili kruh. Vzniklo tak příjemné klidné místo, odkud je pěkná vyhlídka na novou tůň. Duby jsou potomci starých alejových stromů v ČR a slouží k zachování národního genofondu.

Letošní suché léto ale pokračuje podzimem bez srážek, takže nový mokřad je zatím bez vody. Přesto je důležité, že vznikl, protože až zaprší, zadrží srážky na našem území a vytvoří tak potenciál k doplňování spodních vod, což je pro stabilitu naší krajiny velmi žádoucí.

Výstavbu realizovala AOPK CHKO Český kras podle projektové dokumentace Ing. Martina Dobeše. Zhotovitelem byla firma Stavby rybníků, s.r.o.