Snímek obrazovky 2018-03-13 v 9.58.27

Vlivem masivní zástavby a intenzivního zemědělství dochází k přehřívání a odvodňování pevniny.  Situace je vážná – už všichni vnímáme, že dochází k extrémním výkyvům počasí, suchá období se prodlužují v zimě i v létě, nedoplňují se zásoby vody v podzemí. A tak vody ubývá. To se týká nás všech.

Dobrá zpráva je, že to můžeme změnit a pomoci naší Zemi obnovit rovnováhu, kterou jsme svým nerozumným chováním způsobili. Všichni můžeme na svých pozemcích realizovat drobná opatření: zasakování dešťové vody, vytvoření tůněk nebo přepadových rybníčků, vysazování stromů.

Zpracovali jsme návrh na zvýšení retence naší krajiny obnovením vodních ploch, který jsme zaslali majitelům velkých pozemků v katastru Bubovice a vyzvali je ke společné diskuzi nad možnostmi řešení. O výsledcích vás budeme informovat.

Bubovický potok – retence krajiny