Podzimní čas je nejlepší pro výsadby stromů a keřů. Letos jsme jich vysadili přes 200! Sázeli je tito dobrovolníci: Martina, Robin, Lucie, Vláďa, Kamila, Rozálie, Stela, Sophie, Hugo, Larisa, Eduard a Pavel.

Vysadili jsme:

10 ořechů – agrolesnický remíz v poli (Jupiter, Mars, Seifersdorfský)

3 ořechy – dosadba silniční aleje k Hostimi

15 javorů klenů – dosadba silniční aleje k Hostimi

6 jabloní – dosadba silniční aleje ke Kozolupům (Matčino, Goldstar)

5 slivoní – dosadba silniční aleje ke Kozolupům (Ontario)

15 javorů klenů – dosadba silniční aleje k Loděnici

70 javorů klenů a babyk – rekultivace výsypky

100 semenáčů jabloní – rekultivace výsypky

5 angreštů a 8 rybízů – školková zahrada

 

Sazenice stromků darovali nebo uhradili:

Růžová školka Pelcových – javory

Statek pod horama – semenáčky jabloní

Obec Bubovice – jabloně pro silniční alej

Marcela z Loděnic – ořechy pro silniční alej

Bubocentrum – ořechy a slivoně