Dne 14.9.2016 proběhlo veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu obce Bubovice. Na veřejných shromažďovacích plochách v centru obce za hospodou a na hřišti v ulici Na Pouskách jsou zde navrženy plochy SV3 a SV4 (plochy smíšené obytné – venkovské) s plánovanou kapacitou 4 rodinných domů.

Dále je zrušena vodní plocha bývalého koupaliště a nahrazena plochou OV3 (občanské vybavení – veřejná infrastruktura), což by prakticky umožnilo její nevratný zánik.

Odůvodnění územního plánu, část Zdůvodnění vymezení a využití zastavitelných ploch jsou výše zmíněné plochy (str. 50) definovány takto:

zduvodneni

Titulní obrázek je z hlavního výkresu navrženého územního plánu.

Proti tomuto návrhu je přes sto obyvatel Bubovic, což opravňuje náš spolek vznést proti němu námitku jako zástupce veřejnosti. Požadujeme změnu charakteru ploch tak, aby nebyla možná žádná výstavba – tedy veřejnou zeleň ZV (pro plochu SV3), veřejnou zeleň nebo sportoviště (pro plochu SV4), zachování vodní plochy W (pro plochu OV3), ale naopak mohla být zachována, případně obnovena původní funkce.

Chcete podpořit naši práci?