Vzhledem k tomu, že veřejnosti nejsou známy konkrétní záměry dalšího rozvoje veřejných ploch v centru obce, jsme toho názoru, že není možné pokračovat ve zpracování územního plánu. Proto jsme podali na obecní úřad žádost o zpracování studie těchto ploch (přibližně vyznačených na úvodní fotografii), aby mohla být tato otázka vyřešena, tzn. stanovena dlouhodobá koncepce pro toto území, která bude řádně projednána a odsouhlasena veřejností.

 

Žádáme:
1) o vypracování studie pro tyto plochy:

  • náves před hospodou PV (od hlavní silnice až po vodní nádrž v ulici Na Pouskách)
  • zahrada za obecní hospodou SV3
  • sportoviště SV4
  • bývalá požární nádrž (koupaliště) OV3

2) veřejné projednání studie s bubovickými občany

3) podle výsledků jednání zapracování do územního plánu