Pěkné jarní počasí láká k výletům do přírody, což se v Bubovicích projevuje zvýšeným výskytem turistů a zaparkovaných aut v našich ulicích. Někdo si návštěvníků ani nevšimne, pro jiného mohou být zátěží a pro další zase přínosem.

Téma se netýká jen naší obce, ale celé oblasti. Problematika se řeší také na úrovni CHKO Český kras. Abychom se mohli zapojit do diskuze s relevantními daty, zajímá nás, jak situaci vnímáte vy – obyvatelé Bubovic.

Proto jsme připravili krátký dotazník (5 otázek), abychom zmonitorovali váš názor a současný stav. Pokud je téma pro vás aktuální, prosíme o jeho vyplnění do 30. dubna.

Na přiloženém obrázku jsou zmapována místa s největším výskytem zaparkovaných aut. Pokud na něm některá lokalita chybí, prosíme o její doplnění.

Parkování v Bubo_aktuální stav

Vyhodnocení

Ze 150 osob, které shlédly příspěvek, reagovalo v dotazníku pouze 5 občanů, z toho pouze jednoho turisté ruší. Závěr: turisté v naší obci nejsou vnímáni jako rušivý element.