DSC_3053

Společnou prací sousedů z Kozolup, Vysokého Újezda, Lužců a Bubovic vznikla v sobotu 11.11. další tři krásná stromořadí, která obohatí kozolupskou krajinu. Přestože přišlo tentokrát méně sousedů (celkem 16) a sázeli jsme 23 stromů (tedy více než minule), práce nám šla pěkně od ruky a byla rychle hotova. Příroda také přispěla – po výsadbě večerní zálivkou :).

Sázeli jsme lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), duby letní a cer (Quercus robur a Quercus cercis) a topoly bílé (Populus alba), které jsou potomky starých stromů v ČR a slouží k zachování národního genofondu.

Stromy jsou z těchto významných lokalit:

Topoly:
Slunná, Praha 6

Duby:
Štemberk, památné stromy (duby letní)
Koda, Údolí děsu (1 dub cer uprostřed stromořadí)

Lípy:
Svatomatějská

Děkujeme všem, kteří přišli sázet s námi!

Stromy zajistil pan Bielmacz, který jim poskytne i následnou péči.

Celá akce vznikla z iniciativy Lenky Poláškové a její donátorské firmy NAV, které tímto děkujeme.