Další stromy pro naši krajinu vysadili v Bubovicích studenti kvinty z Mensa gymnázia se svými učiteli. Tentokrát dubovou alej u polní cesty na severním horizontu u rozcestí Špičatý vrch.

Výsadba se konala v rámci volného vyučování mimo školu, takže jsme ji také jako edukativní připravili. Studenti se po příjezdu do Bubovic rozdělili do čtyř družin. Každá se vydala na místo výsadby jinou cestou se svým specifickým úkolem. Skupina RYCHLÝCH měla za úkol vyměřit místo pro stromy a zkoordinovat ostatní skupiny. SILNÍ našli cestou kůly, osekali jim špičky a zatloukli je do jam, které vykopali ODVÁŽNÍ. Ti zase cestou hledali nářadí potřebné k výsadbě. Nakonec TRPĚLIVÍ vysadili stromky, také ukryté v lese, do připravených jam.

symboly družiny-01

Počasí nám přálo, sil jsme měli dost, takže nám šla práce pěkně od ruky. Byla to prima akce, kterou jsme zakončili dobrým obědem v místní hospůdce. Děkujeme všem, kteří sázeli s námi a zanechali tak pozitivní stopu v naší krajině!

Vysadili jsme 15 kusů krásného dubu bahenního (Quercus palustris), který je zajímavý svým červeným podzimním vybarvením. Každým rokem tak na pár podzimních dnů zazáří v lese a připomene nám tuhle pěknou akci.

Za finanční příspěvek na výsadbu děkujeme podporujícím rodičům studentů: Ivaně Kruškové, Davidu Brousilovi, Michalovi Kovářovi a Janu Hruškovi.