Nevlídné počasí sobotního odpoledne neodradilo sousedy z Kozolup, Vysokého Újezda a Bubovic od záměru společně vysadit novou lipovou alej okolo polní cesty K Brance. Přišlo celkem 25 sousedů, kteří vysadili 19 stromů.

Sázeli jsme lípy velkolisté (tilia platyphyllos), které jsou potomky starých alejových stromů v ČR a slouží k zachování národního genofondu.

Cestu ve směru od křižovatky nahoru teď budou zdobit stromy z těchto významných lokalit:

1. Masarykova lípa, Pražský hrad
2.-3. Park Bečov ‚Cuculeta‘
4.-6. Neoralova lípa, památný strom
7.-9.Chudenice
10.-12. Broumy, CHKO Křivoklát
13.-15. Svatomatějská lípa, Šárecké údolí
16.-18. Ročov, památný strom
19. Sloup v Čechách

Děkujeme všem, kteří přišli sázet s námi. Bylo to milé setkání s lidmi i s krajinou :). Další výsadba je plánována na sobotu 11.11.

Stromy zajistil pan Bielmacz, který jim poskytne i následnou péči.

Celá akce vznikla z iniciativy Lenky Poláškové a její donátorské firmy NAV, které tímto děkujeme.