Přestože by se mohlo zdát, že už je jaro a lípy ochranu nepotřebují, opak je pravdou. U lip 21 a 22 někdo odstranil pletivo, což mělo smutný následek pro lípu 21, kterou někdo další okousal a zlomil. Zbylo z ní jen malé torzo a nám nezbývá než doufat, že to zvládne a ještě obrazí. Ochrana

Read more…

Všechny lípy rostou a daří se jim dobře, pouze první má namále, což asi způsobilo psí značkování v loňském létě. To nesnáší všechny stromy. Psí moč je pro ně příliš agresivní, mladé rostliny to likviduje – to by měli všichni majitelé psů vědět. Dnešní dopoledne jsme stromky okopali, vytvořili nové mísy na zalévání a ty pak

Read more…

Dnes jsme společně s více než 40 sousedy vysadili další alej, která ozdobí naši cestu do Loděnic. Pan Mikovec přivezl krásné třešně z Holovous (na podzim plánujeme společnou objednávku ovocných stromků pro naše zahrady) a pan Čeněk nám pomohl vykopat jámy bagříkem. Náklady na nákup stromků a materiálu uhradil Obecní úřad Bubovice. Mezi stávající staré třešně jsme

Read more…

V první etapě „bubovické“ jsme naplánovali výsadbu třešní (úsek č. 3) na straně k zahradám jako reminiscenci na stávající třešňovou alej. Výsadba proběhne v sobotu 19. 3. 2016 od 10 hodin vlastními silami. Budeme rádi, když se k nám zase přidáte. Třešní budeme sázet 28 ks. Stromky uhradí obec, takže stačí přiložit ruku k dílu. Sraz: křižovatka

Read more…

Je moc hezké, že na stromy myslíte i v zimě, navštěvujete je, slavíte s nimi svátky a zvete k nim na návštěvu ptáčky. Stromy to moc těší a tímto Vám děkují :).  

Do aleje dorazil podzim a s ním i skřítek. Není to skřítek ledajaký, protože má poslání. Je naším vyslancem pro obnovení kontaktu s oživujícími silami země – elementárními bytostmi, které jsou sice neviditelné, ale přítomné a za zdárný vývoj všeho živého zodpovědné. Dlouho jsme je přehlíželi, ale můžeme to napravit. Náš skřítek je prvním krokem.

Read more…

Zásluhou Krajské správy a údržby silnic bylo dnes dosazeno 30 nových javorů ve dvou silničních alejích ve směru na Loděnice a Hostím. Tím byl položen základ pro kvalitní ozelenění našich silnic a napojení obce na okolní krajinu, což je krásné a velmi přínosné. Dosadbu realizovala firma AVE Kladno s.r.o., středisko Králův Dvůr – Popovice. Pokračovat budeme už

Read more…

Ptáci už začali sklízet semena slunečnic což znamená, že je nejvyšší čas vyrazit, pokud si chcete také nějaká nasbírat. Jsou vítanou zimní potravou pro přezimující ptáky (semínka je nutné vyloupat z dozrálého plodenství) nebo pro slepice – ty loupání zvládnou samy. Když si pospíšíte, můžete si domů odnést i kytici z posledních malých krasavic. Nezapomeňte si

Read more…

Ve spolupráci s Krajskou správou silnic budou postupně obnoveny silniční aleje z Bubovic (za značkou obce). V úsecích c. 1 a 10 bude pokračovat dosadba javorem horským neboli klenem, která již byla započata – tedy tyto aleje budou postupně přebudovány na klenové. V úsecích 7 a 8 budou obnoveny aleje z ovocných stromů. Počítá se s

Read more…

Všechny stromy rostou. Pro některé lípy jsou nové podmínky obtížnější a suchá období náročná. Ve spolupráci s panem Kokoškou a panem Mikovcem je zaléváme a chodíme je podpořit. Některé z lip už letos rozkvetly a krásně voní. Upravili jsme okolí stromů tak, aby při zalití vznikl „rybníček“ a voda neodtékala, ale prosákla do hloubky ke kořenům. Podařilo

Read more…