Milí Bubovičtí i přespolní,

pestrý rok 2019 je za námi a událo se toho u nás opravdu hodně (viz níže).

Otevřeli jsme v Bubáčku první školní třídu, rozšířili vzdělávací program, uspořádali mnoho školkových i veřejných akcí a slavností, vysázeli nové stromy a pečovali o ty dříve vysazené.

Děkujeme všem, kteří byli s námi a těšíme na nová setkání v novém roce 2020!

Martina Dražská
předsedkyně spolku Bubocentrum

Události roku 2019:

Uspořádali jsme 3. dětský masopust.

Vynesli Morenu z Bubovic.

Připravovali naši Alej svobody na první sezónu úpravou závlahových mís.

Společně s pracovníky CHKO Bubáčci seli trávu v mokřadu.

Uspořádali jsme Slavnost setí semínka.

Pořádali velikonoční dílny.

Mulčovali nově vysazenou Alej svobody.

Pořádali workshopy pro předškoláky a připravovali první rok Bubáčkovské školy.

Uspořádali první Setkání žen.

Vyčistili a slavnostně otevřeli studánku pod Čeřinkou.

Přispěli indiánským stanovištěm v bubovickém Bubolese.

Slavnostně zakončili 3. školkový rok v lesní školce Bubáček.

Zalévali jsme duby u tůně a mokřadu a také Alej svobody.

Pořádali jsme dva letní příměstské tábory Putování krajinou uměníCesta kolem světa.

Pořádali jsme podzimní SWAP dětského oblečení.

Koupali se v mokřadu.

Rozloučili se s létem Slavností podzimní rovnodennosti.

Vysadili nové ořešáky pro silniční alej do Hostimi.

Pečovali jsme o lípy na návsi.

Realizovali první agrolesnickou výsadbu ořechů.

Uspořádali Dušičkovou slavnost a lampionový průvod.

Ve školce postavili nové prolézačky a stavbu roku – Kočičí domek.

Dosadili silniční aleje ke Kozolupům, k Hostimi i k Loděnici.

Sázeli další stromy a keře pro naši krajinu a zajišťovali podzimní péči o stávající aleje.

Uspořádali adventní dílnu na výrobu věnců.

Slavnostně jsme rozsvítili Bubovický betlém.

Putovali pro Betlémské světlo do Sv. Jána, kde jsme si společně zazpívali v kostele koledy.