Vody v naší krajině v posledních letech ubývá, jak dosvědčují starousedlíci. Hladina vody v jejich studních výrazně poklesla nebo v letních obdobích mizí docela. Také letošní suchá zima a horké, na srážky chudé léto jsou varující a odborníci přitakávají. Jejich prognózy naznačují, že i v dalších letech bude průměrná teplota stoupat a extrémy (sucho, holomrazy, přívalové deště) mají zvyšující se trend, jak ukazuje graf.

Průměrné teloty v ČR

Průměrná teplota v ČR – Zdroj: https://interaktivni.rozhlas.cz/stopy-sucha/index.html

Protože v Bubovicích (stejně jako v celé České republice) máme k dispozici pouze vodu z dešťových srážek, je nutné s ní začít lépe hospodařit. Podpořit vsakování do půdy a zajistit v maximální možné míře její zadržení na našem území dřív, než odteče pryč. Ruku k dílu může přiložit prakticky každý:

  • vlastníci půdy budováním mokřadů, poldrů či tůní
  • majitelé domů sběrem dešťové vody do nádrží pro zálivku nebo vsakováním na vlastním pozemku
  • obec Bubovice obnovením vodních ploch, které zde v minulosti byly
  • zemědělci vhodným zacházením se zemědělskou půdou

S prvním počinem na území našeho katastru přichází Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která letos vybuduje v prostoru bývalého rybníka (pod stávajícím rybníkem pod obcí) nový mokřad a tůň. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Martin Dobeš. Realizace stavby proběhne během podzimu. A to je dobrá zpráva, protože rezervoáry podzemní vody se plní především v zimním období.

Výkres situace – Obnova mokřadů v CHKO Český kras

Titulní foto – tady bude už příští rok voda!