Na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 19.12. od 18 hodin v pohostinství u Kosů, je mimo jiné plánováno projednání Návrhu rozpočtu na rok 2018. Protože rozpočet je navržen jako schodkový s 6,5 mil. Kč, zajímá nás občany obce, jaké konkrétní výdaje obsahuje a jakým způsobem budou uhrazeny.

Zároveň navrhujeme zavedení participativního rozpočtu ve výši 1 % z příjmů obce, který umožní občanům zapojit se do rozhodování o rozvoji své obce. Jedná se o moderní nástroj, který je již ve financování obcí hojně využíván.

Hospodaření obce je také možné sledovat na webu Ministerstva financí Monitor.

Zastupitelům jsme zaslali k Návrhu rozpočtu 2018 tyto otázky:

 1. Z čeho bude financován schodek 6,5 mil Kč?
 1. O proti roku 2017 je navrhováno zvýšení výdajů ve většině paragrafů (nárůst výdajů je v porovnáním s rokem 2016 7,5 mil. Kč). Co se v obci mění, že je potřeba výdaje navyšovat?

Otázky k jednotlivým paragrafům rozpočtu:

 1. Par. 2141 Vnitřní obchod. Jaké konkrétní náklady zahrnuje výdaj 2,5 mil. Kč? Jak bude obchod vypadat, kde bude umístěn, jaké služby bude zajišťovat? Kdo bude jeho provozovatelem?
 1. Par. 2212 Silnice. Jaké konkrétní náklady zahrnuje navýšení výdaje 1,5 mil. Kč? Budou se opravovat místní komunikace? Pokud ano, tak konkrétně které a jak?
 1. Par. 3113 Základní školy. Jaké konkrétní náklady zahrnuje výdaj 700 tis. Kč? Tato položka byla v minulých rozpočtech 0 Kč. Kolik je přesná částka příspěvku na přestavbu školy v Loděnici? Uzavřela obec smlouvu se ZŠ Loděnice o spádovosti pro naši obec? Zahrnuje tato částka také podporu místní lesní školky Bubáček? Spolek Bubocentrum má zájem o podporu obce při rozvoji školky např. formou příspěvku rodičům, kteří svoje děti do místní školky dávají. Jakou podporu poskytuje obec občanům při umísťování dětí do MŠ a ZŠ (mají Bubovice zajištěnu spádovou školu a školku)?
 1. Par. 3319 Ostatní záležitosti kultury. Jaké konkrétní náklady zahrnoval výdaj 130 tis. Kč v roce 2017? Jaké nové aktivity plánuje obec s navýšením o 71 tis. Kč?
 1. Par. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce. Jaké konkrétní náklady zahrnuje výdaj 1,5 mil. Kč? Tato položka byla v minulých rozpočtech 0 Kč. Jedná se o pořízení nového multifunkčního hřiště? Spolek Bubocentrum má zájem se zúčastnit jeho plánování.
 1. Par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže. Jaké konkrétní náklady zahrnuje výdaj 11 tis. Kč? Jak bude obec iniciovat a podporovat rozšíření nabídky volnočasových pro děti a mládež?
 1. Par. 3635 Územní plánování. Jaké konkrétní náklady zahrnuje výdaj 100 tis. Kč? Spolek Bubocentrum má zájem se podílet na přípravách v rámci územního plánování. 
 1. Par. 3639 Komunální služby a 3745 Péče o vzhled obce. Jaké konkrétní náklady zahrnuje výdaj 0,5 mil. Kč?
 1. Par. 6171 Činnost místní správy. Jaké konkrétní náklady zahrnuje navýšení výdaje o 0,5 mil. Kč? Co se mění oproti letošnímu roku, že je nutné náklady navyšovat?
 1. Par. 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací. Jaké konkrétní náklady zahrnuje výdaj 5 tis. Kč? Jedná-li se o poplatky za vedení účtů, je možné účty převést do banky, která poplatky neúčtuje?

—————————-

Obdrželi jsme tuto odpověď:

Dobrý den,

zasílám odpověď na vaše otázky.

 1. Z úspor obce.
 2. Obec má v plánu několik nových projektů viz níže.
 3. V plánu je výstavba obchodu. Obchod bude v přístřešku vedle obecního úřadu. Obchod máme v plánu pronajmout. Pokud se nájemce nenajde bude obchod provozovat obec.
 4. V plánu je rekonstrukce komunikace Lužecká a dále výstavba otočky autobusu.
 5. Přesná částka je 638 640,- Kč. ZO schválilo podpis smlouvy s obcí Loděnice. Ta nám na oplátku zajistí spádovost pro naši obec. Tato částka nezahrnuje žádnou podporu pro lesní školku. Spádovou školku nemáme.
 6. Konkrétní výdaje zahrnují všechny kulturní akce, Bubofestíček, divadla, vítání občánků, přání jubilantům. Rozpočet odpovídá rozpočtu letošnímu po rozpočtových změnách.
 7. Výstavba multifunkčního hřiště. Obec získala od NADACE ČEZ 500tis. Cca 700tis. bude doplácet obec.
 8. Bezpečnostní kontrola dětského hřiště, nátěry prvků.
 9. Možná změna územního plánu, pokud by se nám podařilo vyměnit nebo koupit pozemek, kde by bylo možné vybudovat parkoviště.
 10. Platy, materiál, PHM, sekání trávy firmou.
 11. Inflace a navýšení mezd. Náklady se o mnoho nenavyšují, po rozpočtových změnách odpovídají skutečnému stavu v letošním roce.
 12. Poplatky především za spravování úvěru.

 S pozdravem

 Petra Vaňková

starostka obce Bubovice