Na keramické dílně pro rodiče a děti, která měla podtitul „Vyrob si svého občana“ jsme vyrobili další pěkné figury do našeho betléma. Přibyli nám dvě rodiny bubovické, dva andělé, oslík, koník, pejsek a dokonce i traktor Vládi Kokošky. Přijďte se podívat na vlastní oči :).

Betlém bude k vidění ve zvoničce nad návsí od první adventní neděle 3.12., kdy ho slavnostně rozsvítíme v 17 hodin. To bude také příležitost si ho prohlédnout zblízka, protože zvonička bude otevřena. Druhou příležitostí bude sobota 23.12., kdy přineseme z pouti světlo betlémské, které také do našeho betléma umístíme okolo 15 hodiny.