Ve spolupráci se zahradnictvím pana Bielmacze vysadíme v sobotu 28.10. lipovou alej okolo polní cesty, která je pokračováním ulice K Brance. Sázet budeme 19 lip, které jsou potomky starých alejových stromů v ČR a slouží k zachování národního genofondu.

Jamky jsou už vykopány, materiál připraven, takže stačí přiložit ruku k dílu a lipky zasadit. 

Přijďte vlastnoručně zasadit „svoje“ lípy v místě, kde žijete, abyste se mohli těšit z jejich stínu, až půjdete po cestě…

Sraz: ve 14 hodin před zahradnictvím v Kozolupech, nářadí s sebou.

Dejte nám vědět, jestli přijdete, na bubocentrum@volny.cz

 

Celá akce vznikla z iniciativy Lenky Poláškové a její donátorské firmy NAV, které tímto děkujeme.

Umístění aleje_K Brance