V prvním dubnovém týdnu jsme byli svědky hromadného úhynu žab v tůni mezi mokřady. Příčinu se nepodařilo zjistit, ale podezření máme na únik kontaminované vody do prostoru mokřadu a tůně.

První květnový týden zase přinesl fleky a mokvající rány na kůži koní, kteří se nacházejí v bezprostřední blízkosti pole, které bylo ošetřeno postřikem. Veterinářka potvrdila naši domněnku, že může jít o alergickou reakci na tento postřik.

Tyto případy nás nabádají k opatrnosti a potřebě bedlivěji sledovat naše zásahy do životního prostředí. Všude je patrný výrazný úbytek hmyzu a zhoršující se vodní bilance.

Máte podobné zkušenosti? Sdílejte je a informujme se navzájem. Naše životní prostředí musíme chránit!