d0051026-d6af-4d4a-9e15-f245010183da

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina občanů oddaných věci nemůže změnit svět. Je to v podstatě jediný způsob, jakým se kdy čeho dosáhlo.“

Margaret Meadová, kulturní antropoložka
Milí Bubovičtí i přespolní,

za námi je zase jeden pěkný rok a spousta dobré práce pro bubovickou krajinu i její obyvatele. Níže můžete nahlédnout, co všechno jsme udělali i co máme v plánu letos:

Uspořádali bubovický masopust
Vydali s dětmi knihu Ptáci naší přírody 
Testovali nový vzdělávací program FIE s předškoláky
Vytipovali místa vhodná k retenci vody v krajině
Vynesli Morenu z Bubovic
Vyhledali stromy svobody v Bubovicích
Tázali se občanů, zda jim parkování turistů v obci vadí
S Bubáčky uklízeli Česko
Pořádali Slavnost setí semínka
S Bubáčky vyčistili studánku a slavnostně otevřeli studánku pod Čeřinkou
Hledali priority a vhodné cesty rozvoje naší obce a účastnili se voleb
Pečovali o naše vysazené aleje
Slavnostně zakončili 2. školkový rok
Pořádali dva příměstské tábory Řemesla našich předků a Lesní víly a skřítkové
Iniciovali řešení havárie na rybníku a setkání s vedením VAKu Beroun
Informovali, jak a kdo může volit do obecního zastupitelstva
Pořádali divadelní týden Divadlo nás baví!
Kritizovali „opravu“ silnice Za Cihelnou
Vysadili Alej svobody na cestě K dubu
Sledovali výstavbu nového mokřadu a tůně, kterou realizovalo CHKO
Vysadili stromy a keře u nového mokřadu
Uspořádali Dušičkovou slavnost a lampionový průvod
Rozsvítili Bubovický betlém
Vyrobili adventní věnce na vánoční dílně
Zahráli s Bubáčky Vánoční příběh
Uspořádali pouť pro Betlémské světlo do Sv. Jána

V novém roce 2019 budeme pokračovat v našich projektech, kterými jsou:

1) vzdělávání
V lesní školce už máme 15 Bubáčků, 4 průvodce, široké rodinné zázemí a kvalitní vzdělávací program. Naše děti si užívají každodenní pohyb v krásné bubovické přírodě a zároveň získávají široké znalosti přírody, sociálních dovedností a rozvíjejí své morálně-volní kvality. Estetiku pěstujeme v pravidelných dílnách: výtvarné, keramické a hudební. Věnujeme se také jazykovému a intelektuálnímu rozvoji ve speciálních kurzech: FIE, Hejný, Elkonin a angličtině.

A protože už naše děti dorostly, v září navíc otevřeme 1. třídu pro malé školáčky. Pokud byste měli zájem společně s námi školu formovat, napištenám, budeme Vás informovat o našem programu.

2) výsadby stromů
V minulém roce se nám podařilo vysadit přes 80 stromů a 60 keřů v naší krajině. Přibyla nová Alej svobody a kruh dvanácti dubů u mokřadů. V bubovické krajině se v posledních čtyřech letech podařilo vysadit celkem osm alejí a i letos budeme pokračovat.

3) retence vody
Loni se díky AOPK CHKO podařilo vybudovat dvě nové vodní nádrže a stabilizovat „myslivecký rybník“ pod obcí. Díky tomu můžeme vidět, že vodní srážky z celého podzimu byly minimální – dolní mokřad stále není naplněn. Budeme usilovat o vybudování dalších retenčních opatření v naší krajině.

4) společenská odpovědnost
Mezi kandidáty do obecního zastupitelstva byli i naši členové. Přestože nebyli zvoleni, budeme dění v obci nadále sledovat a přispívat k jeho rozvoji či korekci.

5) cesty
V loňském roce se podařilo posunout naši vizi okružní cesty kolem Bubovic díky výsadbě Aleje svobody podél bývalé cesty K dubu. Stromy jsou vysazeny jeden metr od hranice obecní cesty tak, aby bylo možné ji obnovit. Vytvořením stromové linie vzniklo místo pro pěšinu, kterou už dnes rádi využívají Bubovičtí i turisté. Věříme, že se nám i v novém roce podaří realizovat další kousky cest, které se jednou propojí.

Minulý rok se vydařil. Díky všem, kdo jste byli s námi. Bylo nám s Vámi hezky :).

Těšíme se na nová setkání v příštím roce!

Martina Dražská
předsedkyně spolku Bubocentrum