JOG568417_volby8

Už za pár dní budeme volit nové zastupitele, kteří povedou naši obec v dalších 4 letech. Do zastupitelstva obce Bubovice budeme volit 7 kandidátů, z celkové nabídky 23 osob. Hlasování je tajné – to znamená, že nesmí být možné spojit voliče s odevzdaným hlasem.

Máme tyto možnosti:

1. líbí se mi kandidáti z různých kandidátek – chci volit osobnosti

V tom případě zaškrtněte přímo kandidáty, kterým důvěřujete, a víte, že mají zájem pracovat pro obec. Můžete zaškrtnout 1-7 osob, maximálně 7. Vaše hlasy obdrží právě tito vybraní kandidáti.

2. líbí se mi všechny osoby z jedné kandidátky

V tomto případě zaškrtněte kandidátku. Můžete zaškrtnout jen jednu. Vaše hlasy obdrží prvních 7 kandidátů z vaší volby.

3. líbí se mi jedna kandidátka, ale chci volit i pár další osob

Zaškrtněte preferovanou kandidátku + jednotlivce z jiných kandidátek. Vaše kandidátka bude doplněna jednotlivci, kteří nahradí členy na jejích posledních místech. Kandidátku můžete zaškrtnout jen jednu.